VLAANDEREN.be

Afsprakenkader voor opleiding van leerlingen op VDAB-infrastructuur: ‘10 dagen’

TOELICHTING

Doelgroep

Het aanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren van de opleidingen waar een beroepskwalificatie behaald kan worden. Hiermee wordt bedoeld:

  • het tweede leerjaar van de 3de graad – arbeidsmarktfinaliteit – bso
  • het tweede leerjaar van de 3de graad – dubbele finaliteit – tso
  • het 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt bso (t/m 2024-2025)
  • het 7de leerjaar tso (t/m 2024-2025)
  • de 3de graad – dubbele finaliteit – tso duaal (enkel tijdens leercomponent)
  • de 3de graad – arbeidsmarktfinaliteit – bso duaal (enkel tijdens leercomponent)
  • BuSO OV3 – arbeidsmarktfinaliteit - integratiefase (alternerende beroepsopleiding / ABO)
  • BuSO OV3 – arbeidsmarktfinaliteit – het vijfde leerjaar kwalificatiefase
  • de opleidingen leren en werken (dbso en leertijd) (t/m 2024-2025)

Als een school in de praktische organisatie de leerlingen in de derde graad niet volgens leerjaren groepeert maar in groepen, dan worden de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar ook als één leerlingengroep beschouwd voor de toepassing van de 10 dagen regeling. Zo kunnen deze leerlingen slechts eenmaal van de 10 dagen regeling gebruik maken. Met andere woorden: deelname van de aldus samengestelde leerlingengroep is iedere twee jaar toegelaten.

De leerjaren die gebruik kunnen maken van de infrastructuur staan telkens vermeld bij het leeratelier op de webpagina: Infrastructuuraanbod Onderwijs.